Naše programy

ZKUŠENOSTI A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

Historie naší Prague City Golf Academy spadá do roku 2018, kdy navázala na dlouhodobě úspěšnou akademii pod vedením Tomáše Slavíčka. Všem věkovým i výkonnostním kategoriím nabízí díky variabilitě tří tréninkových areálů v našich resortech Zbraslav, Vinoř i Rohan ideální podmínky pro – nejen – golfový rozvoj.

Golf pro nás není jen prosté odpalování míče, ale prolínáním bio-psycho-sociálních sfér. Naše hráče proto vedeme k celistvému přístupu ke sportu, do kterého patří nejen technika golfových dovedností, ale také zdravý motorický rozvoj pohybového aparátu, prevence zranění, základy zdravé výživy či mentální trénink. Díky tomu jsme schopni maximalizovat efektivitu tréninkového procesu a dosahovat lepších výkonů.