Provozní řád

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci areálu golfového hřiště PCG (dále jen areál) dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti.

Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející. Areál je vyznačen bílými kolíky umístěnými na hranici golfového hřiště areálu. Do areálu patří také veškeré cvičné plochy, parkoviště, prostory clubu a restaurace. Odpovědné osoby ve smyslu tohoto provozního řádu jsou zástupce provozovatele, generální manažer, technický manažer, recepční, marshal, rozhodčí, ostraha a služba na parkovišti, akreditovaní trenéři a cvičitelé – smluvně vázaní k provozovateli.

Hráči

Platnost a účinnost provozního řádu
Tento provozní řád byl schválen provozovatelem hřiště a je platný od 1. 2. 2019