Na Vinoři se konal seminář k udržitelnému zavlažování recyklovanou vodou

13.6.2024

Ve středu 12. června 2024 se vinořská klubovna stala místem setkání odborníků zabývajících se vodním hospodářstvím. Seminář věnovaný zavlažování recyklovanou vodou pořádala společnost Veolia za podpory Prague City Golf, záštitu převzaly společnosti Sovak ČR (Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR) a CzWA (Asociace pro vodu ČR). Hovořilo se také o zavlažování golfových hřišť, konkrétně o vinořském areálu Prague City Golf. Ten je totiž plně zavlažován recyklovanou vodou z čistírny odpadních vod Kbely, která se nachází v sousedství golfového hřiště.

Na úvod přivítali účastníky semináře Tomáš Raška (Prague City Golf)Ondřej Beneš (Veolia). Ondřej Beneš zdůraznil unikátnost řešení závlahy vinořského hřiště prostřednictvím vody z kbelské ČOV, přičemž jde o koncepci výhodnou pro obě zúčastněné strany.

Zleva: Tomáš Raška (Prague City Golf) a Ondřej Beneš (Veolia)

V prvním příspěvku hovořil Martin Srb (Veolia) o specifické problematice vodního hospodářství v českém prostoru: „Česká kotlina pracuje s vodou, která pouze naprší, všechny řeky z Česka tečou a žádná neteče k nám. Je naším cílem zde vodou udržet.“ Dále zmínil otázku terminologickou: „Stále říkáme odpadní voda, ale spíše bychom měli používat termín voda použitá. Před dvaceti lety v některých zemích nad recyklovanou vodou trochu ohrnovali nos, dnes, v časech nedostatku vody a zvýšených období sucha, ji vnímají jako nezbytnou součást vodního hospodářství.“

V dalším příspěvku, který přednesl rektor České zemědělské univerzity prof. Petr Sklenička, byla zmíněna unikátní lokalita Amálie, v oblasti středních Čech a lánských lesů, kde probíhá detailní sledování zdejších podmínek ve vztahu k vodě a krajině. Zároveň – jakožto aktivní golfista – hovořil také o vodě na golfu: „Podíl hřišť v České republice z hlediska celkové plochy není v Česku tak významný, zhruba stovka hřišť nezabírá velkou plochu. Pro budoucích třicet let by tedy zde neměl být – v porovnání třeba se zemědělskou plochou – problém s distribucí vody. Navíc vidíme trend využívat moderní a chytré technologie, které distribuci vody pro hřiště budou racionálně dávkovat. Celková spotřeba vody pro závlahu hřišť může být menší.“

Vilém Žák, ředitel sdružení SOVAK, se věnoval právnímu rámci recyklace vod. V jeho příspěvku zazněla i zajímavá čísla – celkový roční objem odpadních vod představuje v Česku 453 miliónů m³, ovšem čistírny musí navíc zpracovat i dalších 346 milionů m³ vody srážkové. Srážkovou vodu by bylo vhodné odvádět jiným způsobem než kanály (týká se hlavně měst) a také ji více zachytávat.

Vladimír Klouček z firmy Kemira hovořil ve svém příspěvku o problematice eutrofizace vody, resp. o nadměrném výskytu sinic ve vodních plochách a jak se lze tomuto jevu bránit. Týká se to i vodních ploch na vinořském hřišti; konkrétně byla zdokumentována práce na vyčištění rybníku v jižní části golfového areálu (mezi jamkami číslo 13 a 14), který je hlavním zásobním prvkem na hřišti a kam také přichází voda z kbelské ČOV. Rybník má plochu 8 200 m² a objem skoro 20 000 m³, v letošním dubnu zde byly vysazeny i štiky, které přispívají k vyváženosti zdejšího ekosystému.

O efektivním způsobu nakládání se zemědělskou půdou, ale také o možnostech moderního způsobu zavlažování městských parků, tramvajových pásů a sportovních areálů (včetně fotbalových či golfových) přednášel zástupce firmy CleverFarm Vojtěch Malina. „Zásadní pro úsporu vody, energií a financí je vždy nalézt správný zavlažovací plán. Tedy určit, jaké množství vody použít, v jaký čas, a na jakém místě.“ U městské zeleně mohou úspory při zavlažování představovat až 50% dosud používaných objemů, v případě zemědělství se jedná dokonce o 70%, v případě golfových hřišť jde o úsporu pohybující se v rozmezí 20-30%. Řešení firmy CleverFarm je používáno i v areálech Prague City Golf; konkrétně bylo dokumentováno řešení v zbraslavském areálu.

Jana Koubová a Evžen Zavadil v závěrečném příspěvku semináře hovořili o příkladu čistírny odpadních vody Kbely a zavlažování vinořského hřiště. Představeny byly grafy ukazující celkovou roční produkci vody prostřednictvím ČOV a také její spotřeba během roku pro účely hřiště. ČOV Kbely ročně zpracuje 793 000 m³ vody, na zavlažování golfových ploch vinořského hřiště jde 120 000 m³. Zavlažuje se od dubna do října, nejvíce vody je potřeba v letních měsících. Vždy je ale udržován minimální průtok vody v místním vinořském potoce, nutné minimum 5 litrů za vteřinu ČOV udržuje na úrovni o něco vyšší, 6 litrů za vteřinu.

Seminář, jehož přednášková část zabrala celé dopoledne, pokračoval v odpoledních hodinách odbornou exkurzí kbelské čistírny a prohlídkou ploch na golfovém hřišti, které se k vodnímu režimu vztahují.

Pro všechny účastníky byl seminář nesporným přínosem. Odborníci na vodní hospodářství se mohli blíže seznámit s problematikou vody na golfových hřištích, pro golfové pracovníky bylo zajímavé poznat problematiku vody z hlediska odborného, podloženého relevantními čísly a daty.

 

 

Zpět na přehled