Reprezentace PCG Academy

Hráči Prague City Golf Academy jsou pravidelnými účastníky turnajů pořádaných Českou golfovou federací, kde hájí barvy našeho klubu v regionální, národní i mezinárodní konkurenci. Účastní se jak soutěží jednotlivců, tak také družstev. 

Zde najdete kalendář turnajů ČGF a zde kalendář turnajů mládeže

Soutěže jednotlivců: 

Soutěže družstev:  

Sportovní příprava

Stejně jako nemůžete postavit dům bez pevných základů, nelze ani dosahovat vynikajících golfových výkonů bez adekvátní fyzické přípravy. Současný trend jasně ukazuje, že nejlepší golfisté jsou rovněž výborní atleti. Všestranná sportovní průprava jim pomáhá zvyšovat švihovou rychlost hole, díky které jsou schopni prodlužovat délku svých ran a tím pádem získávat patřičnou výhodu nad ostatními hráči.

Tréninková skupina: STARTER

Věk: chlapci 5-9 let, dívky 4-8 let
Prvky: Lokomoce (lezení, plazení, běhy, skoky, chůze v různých variantách) a manipulace s předměty (odpalování, chytání, házení, přenášení, skládání)

Cíl: Naučit dítě velké množství základních pohybových dovedností a všestranně rozvíjet motorické schopnosti (hrou), vytvořit kladný vztah ke sportu a pohybové aktivitě. Hra a zábava je na prvním místě.

Tréninková skupina: DRIVER

Věk: chlapci 10-14, dívky 9-13
Prvky: koordinace, jemná motorika, mobilita, flexibilita
Cíl: Rozvíjet motorické schopnosti, postupně dítě zapojovat do soutěžního golfu, prozatím bez důrazu na výkonnost, jedinec by měl ovládat většinu pohybových dovedností. Vzhledem k rychlému růstu v tomto věku se zaměřujeme na pohybovou koordinaci a základy zdravé výživy.

Tréninková skupina: GOLFER

Věk: chlapci 14-17, dívky 13-16
Prvky: rozvoj silových a vytrvalostních schopností a složitých pohybových dovedností
Cíl: Rozvoj základních a speciálních sportovních schopností a dovedností, rozvoj specifických golfových dovedností a techniky, rozvoj taktiky

Tréninková skupina MASTER a REPRE

Věk: chlapci 17+, dívky 16+
Prvky: individualizace tréninku, silová příprava, prevence zranění
Cíl: důsledná periodizace tréninku odpovídajícímu turnajovému kalendáři. Díky spolupráci s laboratoří sportovní motoriky FTVS UK jsme schopni provádět individuální fyziologickou analýzu do které patři např. diagnostika segmentálního rozložení svalové hmoty, posturální stabilita, hodnocení svalové síly, hodnocení explozivní síly, morfologie nohy, funkční zátěžový test, kineziologický rozbor či hodnocení síly stisku ruky. Tato data nám ve spolupráci s našimi kondičními specialisty umožní sestavit každému hráči individuální tréninkový plán, díky němuž pak může maximalizovat svůj sportovní výkon.