PCG Academy Rohan

Na městském cvičném areálu Prague City Golf Academy Rohan má tréninkový program na starosti Head PRO Tomáš Gryc. Všem zájemcům tu nabízíme seznámení s golfem, jeho procvičování a rozvíjení již získaných golfových dovedností, využít se dá her z kobercových rohoží i z trávy, putting a chipping green či bunker play.

 

Kdo je Head PRO Tomáš Gryc

 

Tomáš je profesionální trenér golfu, člen PGAC od roku 2009. Věnuje se jak oblasti výuky hráčů, tak  oblasti vzdělávání budoucích Profesionálních trenérů golfu, kdy působí jako lektor a ředitel Vzdělávacího systému PGAC (člen představenstva PGAC od roku 2014). Zároveň se podílí na analýzu golfu na vědecké úrovni v Laboratořích sportovní motoriky FTVS UK, kde absolvoval magisterský obor Tělesná výchova a sport (Mgr., ukončil v roce 2008), Postgraduální doktorské studium (Ph.D., ukončil v roce 2014) a dále absolvoval rigorózní řízení v roce 2022 (PhDr.). Je autorem či spoluautorem více než třiceti vědeckých publikací.