Storno podmínky

ÚVOD

STORNO PODMÍNKY

V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

V případě storna z vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ