Tomáš Gryc, manažer PCG Academy, Head Professional PCG Vinoř

PhDr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Manažer PCG Academy, Head Professional PCG Vinoř

 

Tomáš Gryc se narodil v roce 1984 v Českém Krumlově. Od dětství se věnoval celé řadě sportů, zejména fotbalu, a ve svých 17 letech dostal shodou okolností možnost vyzkoušet si golf v GC Lipno. Postupně se z golfu stala „láska na celý život“ a všechna rozhodnutí ve studiu i životě činil s jasným cílem „Poznat golf, jeho taje, záhady i vědecké poznatky a jako trenér se zabývat jejich aplikací do praxe“. Po ukončení studia na gymnáziu odešel studovat na Univerzitu Karlovu, kde absolvoval nejprve magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu s trenérskou specializací golf, následně postgraduální doktorské studium v oboru Kinantropologie (sportovní vědy, vědy o pohybu) a na UK zůstává částečně i nadále. Jako akademický pracovník se zde věnuje výzkumu v oblasti kinematiky a kinetiky lidského pohybu (mimo jiné 3D kinematická analýza golfového švihu) a problematice analýzy herních dovedností a kondiční připravenosti hráčů golfu juniorského věku. Je autorem či spoluautorem více než 30 vědeckých publikací a přednášel mimo jiné na prestižní golfové konferenci World Scientific Congress of Golf. V průběhu studia již pracoval na mnoha pozicích v golfu industry a asistoval českým i zahraničním trenérům, kde sbíral zkušenosti, než se stal plně kvalifikovaným profesionálem.

Svou výkonnostní amatérskou kariéru v golfu ukončil Tomáš v roce 2009, kdy se po dokončení studia Five Star Golf Academy české PGA stal golfovým profesionálem (Teaching Professional). Od té doby se účastnil řady rozšiřujících seminářů se špičkovými zahraničními profesionály zaměřených na širokou paletu golfových znalostí a dovedností (rozvoj juniorských hráčů golfu, využití kinematiky při produkci energie, krátká hra, apod.). Od roku 2014 je také ředitelem a lektorem Vzdělávacího systému PGAC, kde se zaměřuje na oblast diagnostiky pohybu hráče a hole při golfovém švihu, plánování tréninkového cyklu a možnosti analýzy herních dovedností. V roce 2023 získal ocenění Five Star Golf Professional od Confederation of Professional Golf (dříve PGA of Europe) za vědecký přístup ke golfu a jeho přenos do trenérské praxe.

Jakou filozofii nastavujeme v PCG Academy?

Tomáš Gryc se stal manažerem PCG Academy v srpnu 2023. S podporou managementu PCG a kolegů z investiční skupiny NATLAND pracuje na vytvoření struktury a fungování akademie s jasným cílem: „Vytvořit program, který pomůže hráčům všech výkonnostních i věkových kategorií zlepšovat své dovednosti a užít si golfovou hru více, než kdykoliv předtím“. PCG Academy je také místem pro rozvoj hráčů golfu v rámci dlouhodobé sportovní přípravy, kterému se podřizuje nastavení celé akademie s mottem: „Hraním ke studiu“. Co toto motto znamená? PCG Academy si v rámci rozvoje golfových hráčů od dětského věku až k ranné dospělosti klade za cíl vychovat takové hráče, kteří dostanou na základě své výkonnosti příležitost studovat v USA nebo ČR s podporou stipendijních programů!

Jakou má filozofii výuky?

Motto: „Při golfu si za všech okolností udržujme smysl pro humor a berme jej prostě jako skvělou zábavu. Protože tam, kde je nekonečný prostor pro zdokonalování, je také nekonečný prostor pro nespokojenost!“

Proto Tomáš při tréninku svých svěřenců aplikuje širokou škálu znalostí a zkušeností, které získal v průběhu kariéry golfového profesionála, avšak za nejdůležitější pokládá získávání nových golfových dovedností hravou formou. Klade důraz na individualizaci provedení golfového švihu s ohledem na kondiční předpoklady svěřence a v souladu s biomechanickými principy golfového švihu. Při vedení tréninků mládeže zdůrazňuje trénink v souladu s biologickým vývojem dítěte a v souladu s koncepcí dlouhodobého rozvoje golfisty, která je aplikována v celé PCG Academy tak, aby měl každý jedinec tu největší šanci se prosadit ve vrcholovém a profesionálním golfu.