Nová alej zdobí příjezdovou cestu k vinořské klubovně

29.11.2023

Vinořský areál Prague City Golf získal mimořádnou přírodní i estetickou ozdobu: dubovou alej. V minulých dnech bylo podél cesty vedoucí ke zdejší klubovně vysazeno na šest desítek stromů.

Alej dubů zde byla vysazena díky aktivitě  úřadu městské části Praha-Vinoř a ve spolupráci s Prague City Golf. Stromy zdobí celou část příjezdové cesty k vinořské klubovně na té straně, kde se nachází driving. Druhá strana vozovky je stromy lemována zhruba do poloviny její délky.

Pro sázení byl vybrán specifický druh dubů, který neroste příliš vysoko, maximálně do patnácti metrů. Dub je strom trvanlivý, krásný, navíc je unikátní tím, že z něho i přes zimu neopadává listí (což ostatně dokládá známá pohádka Jana Wericha Až opadá listí z dubu). Staré listí opadává až na jaře, kdy se objevují listy nové.

Vinořský golfový areál vysazením stromové aleje pokračuje v postupné kultivaci celého prostoru, v rámci celé oblasti by měl působit jako oáza klidu a přírodní harmonie. Dubová alej příjezdovou cestu obohacuje nejen o významný prvek přírodní, ale také o důležitou estetickou dominantu. Doposud stroze působící a příliš „otevřená“ cesta získává na intimitě a vizuální členitosti.

Aleje stromů jsou na golfových hřištích tradičním prvkem. Mnoho golfistů si ostatně může připomenout golfovou alej z nejslavnějších, tedy magnóliové stromořadí vedoucí ke klubovně na legendárním americkém hřišti Augusta National, kde se každoročně hraje Masters.

Stromořadí jako významný místní prvek utváří harmonický charakter krajiny, chrání před slunečním žárem, působí jako přírodní větrolam, zmírňuje boční vítr, omezuje víření prachu z polí, omezuje hluk. Každý vzrostlý strom je rovněž domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů. Platí to zejména pro hmyz, ptáky a drobné živočichy.

Zpět na přehled