Věděli jste, že vinořské hřiště je ze 100% zavlažované recyklovanou vodou?

4.12.2023

Areál Prague City Golf ve Vinoři byl otevřen na jaře 2023, rozkládá se na ploše 95 hektarů a disponuje dvěma golfovými hřišťmi. A obě jsou zavlažovány ekologicky vhodným způsobem. Pro zálivku využívají ze 100% upravenou recyklovanou odpadní vodu z čistírny odpadních vod Kbely. Vzhledem k místnímu nedostatku alternativních zdrojů pro zálivku šlo o řešení praktické, které přináší prospěch všem zúčastněným stranám.

Recyklovaná voda čistírny odpadních vod Kbely prochází před tím, než je použita pro zálivku osmnáctijamkového i šestijamkového vinořského hřiště, kromě standardních chemických a biologických procesů také dodatečnou dezinfekcí UV lampami. „Celkový objem využitých vod za rok 2023 dosáhl 125 milionu litrů,“ informoval Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací ze skupiny Veolia, pod kterou kbelská čistírna spadá. Tuto vodu by jinak bylo nutné odebrat z podzemních či povrchových vod, což by negativně ovlivnilo místní vodní hospodaření.

Podle informací Pražských vodovodů a kanalizací prokázal podrobný monitoring kvality vody v celém cyklu využívání limitující vliv rozpustného fosforu na kvalitu akumulované vody. Na druhou stranu přítomnost organického dusíku i fosforu, byť v minimálních koncentracích, je zásadní výhodou tohoto řešení. Zajišťuje totiž dodatečný přísun nutrientů pro golfový areál, což umožňuje snížit množství používaných hnojiv.

Pokud jde o efektivitu zavlažování vinořských fairwayí a greenů, tak cílem na rok 2024 je snížit roční odběr vod pomocí nových zavlažovacích elementů, senzorů půdní vlhkosti při využívání počítačové technologie vztahující se k meteorologické předpovědní službě.

 

Zpět na přehled