Provozní řád – Rohan

Provozní řád driving range Prague City Golf Rohan

 

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci (jak jsou definováni níže) areálu golfového hřiště Prague City Golf Rohan (dále jen „areál“) dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti. Provozovatelem driving range (tréninkových ploch) je společnost Prague City Golf s.r.o., IČO: 014 84 397, se sídlem Oddechová 886, Lipence, 155 00 Praha 5 (dále jen „Provozovatel“).

 

Všeobecné podmínky

 

Pravidla chování na tréninkových plochách

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád byl schválen provozovatelem hřiště a je platný od 1. 1. 2023