Provozní řád – Vinoř

Provozní řád golfového hřiště Prague City Golf Vinoř

 

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci (jak jsou definováni níže) areálu golfového hřiště Prague City Golf Vinoř (dále jen „areál“) dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti. Provozovatelem hřiště je společnost Prague City Golf s.r.o., IČO: 014 84 397, se sídlem Oddechová 886, Lipence, 155 00 Praha 5 (dále jen „Provozovatel“).

 

Všeobecné podmínky

 

Pravidla chování na golfovém hřišti

 

Pravidla chování na tréninkových plochách 

 

Provoz golfového elektrického vozíku

 

Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád byl schválen provozovatelem hřiště a je platný od 1. 1. 2023